Activiteiten

Werkwijze:

In de training en coaching gebruik ik onder andere elementen uit ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’ van S. Covey en het Michigan Werkstressmodel. Daarnaast maak ik gebruik van inzichten en werkvormen uit diverse educatieve en psychologische stromingen; positieve psychologie, oplossingsgericht werken, RET (Rationele Emotieve Theorie) en Mindfulness.

Uitkomsten uit onderzoek:
In 2012 heb ik een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder 15 werkende vrouwen die naast het werk ook de zorg over kleine kinderen hadden.

Uit dit onderzoek  kwam naar voren dat er een vijftal succesfactoren zijn die het mogelijk maken om werk en de zorg voor kinderen goed te combineren.

1         Werk doen dat bij je past en je energie geeft. Ook regelmogelijkheden in het werk zijn noodzakelijk om om te kunnen gaan met onverwachte zaken op het werk en thuis.

2         Opvang van je kinderen. Een veilige en betrouwbare opvang van je kinderen is een must. Opvang door je partner, (schoon)ouders, kinderdagverblijf of gastouder of een combinatie van deze vormen van opvang vormen de basis om rustig te kunnen werken.

3         Gedeelde verantwoordelijkheid voor de zorg voor de kinderen en het huishouden. Helderheid wie wat doet en wanneer.

4         Gezonde leefstijl. Voldoende afwisseling tussen drukte en hersteltijd en een redelijke fysieke conditie.

5         Sociaal netwerk. De meeste vrouwen hebben naast hun relatie een sociaalnetwerk. Dit is een belangrijke energiegever in de thuissituatie. Daarnaast is sociale steun is een van de belangrijkste buffers tegen stress. Zowel stresoren op het werk als in de thuissituatie kunnen besproken worden met elkaar.

Deze vijf factoren zijn als de vingers van de hand. Met vijf vingers aan een hand kun je sturen, heb je grip op de dingen die op je afkomen, kun je je eigen kracht gebruiken. In het intake gesprek wordt gekeken wat de knelpunten en verbetermogelijkheden zijn bij deze factoren.