Voor werkgevers

mom@work zorgt voor bevlogen medewerkers.
Als werkgever wilt u de talenten van de werkende moeder blijven benutten en inzetten.
Maar wat doet u als werkgever als een moeder zichtbaar vermoeid, gespannen en regelmatig ziek is? En wat doet u als uw medewerker al niet zo lekker in haar vel zit en zwanger wordt?

Uit het grootste en breedste arbeidsmarktonderzoek van Nederland, het ArbeidsmarktGedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group, is naar voren gekomen dat 50% van de moeders door de komst van kinderen anders tegen werk is gaan aankijken, waardoor het krijgen van kinderen verreweg het belangrijkste ‘life changing event’ in relatie tot haar werk is en waardoor arbeidsmotieven veranderen.

Vrouwelijke medewerkers kunnen daardoor ervaren dat zij flink uit balans raken. Mede ook door alle rollen die zij willen vervullen, de verantwoordelijkheden die zij voelen en de taken die zij op zich nemen zowel in privé- als in werksituatie. Door te laat ingrijpen kunnen zij zich oververmoeid, futloos, en gestresst voelen, zich vaker ziek melden en mogelijk afstevenen op een burn-out. Niet vanwege een gebrek aan motivatie, ambitie of gedrevenheid maar als effect van een work-life onbalans. Met alle kosten en ongemak van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor de werkgever als gevolg..

Wat doet mom@work?
mom@work traint en coacht werkende moeders om de verschillende onderdelen van hun leven beter op elkaar te kunnen afstemmen.
mom@work heeft hiervoor de training Balans in werk en privé en de training zwanger aan het werk ontwikkeld. Tijdens deze trainingen krijgt de medewerkster handvatten om meer innerlijke rust en balans in haar werk-en privéleven te krijgen. Deze trainingen vinden plaats in een groep of individueel.

Daarnaast biedt mom@work een workshop aan van een dagdeel. In deze workshop maken de deelneemsters een analyse van de balans werk-prive situatie, wisselen ze ervaringen uit, dromen ze hoe de gewenste situatie er uit kan zien en formuleren ze een eerste stap in de goed richting. De workshop eindigt met tips en adviezen om werk en zorg voor de kinderen goed te kunnen combineren.

Resultaat

Coaching en training door momatwork zorgt voor evenwichtige en productieve moeders die met aandacht en efficiëntie hun werk doen. Ze weet waar haar talenten liggen en op welke wijze deze in te zetten. Op de momenten waarop ze uit balans dreigt te raken, signaleert ze dit tijdig en weet ze wat ze kan doen om de regie weer in handen te krijgen.

Wilt u werkende moeders blijven binden aan uw organisatie en ervoor zorgen dat goed opgebouwde expertise niet verloren gaat?